20/10/2021

S ohledem na nebývalý zájem o naši službu „Účetnictví s přidanou hodnotou“ jsme navýšili naše účetní kapacity. Portfolio našich služeb jsme rozšířili také o vedení mzdové agendy! Nechte si od nás vypracovat cenovou nabídku. Přelom roku je ideální dobou pro změnu k lepšímu!

Účetnictví s přidanou hodnotou zahrnuje v ceně balíčku také kompletní daňový servis a manažerské poradenství včetně přehledného měsíčního reportingu. Tuto službu oceňují především menší firmy, kterým zajišťuje účetnictví ať už vlastní nebo externí účetní, která nemá dostatečné zkušenosti s prezentací ekonomických výsledků. Nedokáže pak často odhadnout potřeby managementu v oblasti struktury účetních dat a vhodných výstupů pro podporu rozhodování. Zpravidla chybí také koncepční práce s účetní metodikou a posuzování účetních případů z pohledu daňových dopadů pro majitele firem. Například u dlouhodobého majetku pak mohou být daňové dopady zásadní ať už u daně z příjmů nebo DPH. 

Účetnictví vedeme v systémech Helios Orange nebo Pohoda. 

Jsme schopni zpracovávat účetnictví také ve Vašem účetním systému prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Mzdy vedeme v profesionálním mzdovém a personálním systému.

 

 

Další články