05/10/2021

Od 1. října 2021 nabyla konečně účinnosti novela zákona o dani z přidané hodnoty, která je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop, který nahrazuje dřívější Mini One Stop Shop. Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země.

Přehled změn, které tato novela přináší:

  • zdaňování u zasílání zboží (nově se zavádí pojem „prodej zboží na dálku“) mezi členskými státy EU
    • zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU 
    • zrušení limitu 1 140 000 Kč u zasílání zboží z EU do ČR 
    • zavedení limitu 10 000 EUR 
  • zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s hodnotou nepřesahující 22 EUR ze třetí země 
  • dodání zboží prostřednictvím tzv. digitální platformy 
  • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop)
Novela tak se zpožděním zavádí změny, které již ve většině státu EU platí od 1.7.2021. Čeští plátci DPH tak od 1.10.2021 již nemají na výběr zda budou postupovat podle dosavadních pravidel nebo podle evropské směrnice o DPH.

Od 1. října 2021 tedy již není možné přímo postupovat podle evropské směrnice o DPH, neboť nová pravidla jsou již přenesena do zákona o DPH. Daňové subjekty postupují tak od 1. října 2021 podle zákona o DPH a nařízení Rady (EU) č. 282/2011.

 

Další články