Poradenství pro začínající firmy a podnikatele

Obdivujeme všechny, kteří mají odvahu pustit se do podnikání, a proto nabízíme začínajícím firmám a podnikatelům tuto komplexní službu, která Vám usnadní orientaci v nepřeberném množství účetních a daňových předpisů a zároveň zajistí, že budete mít od samého začátku své podnikání účetně a daňově plně pod kontrolou.


Usnadníme Vám orientaci v prostředí a dobře poradíme

Založení firmy

Zpracování procesů

Nastavení a optimalizace

Startupy

Můžete si zvolit z níže uvedených služeb


Založení firmy ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří

Registrace ke všem potřebným daním

Zpracování vnitropodnikových směrnic pro účetnictví a interní procesy

Vyčíslení Vašeho podnikatelského záměru, návratnosti investice, podklady pro získání provozního nebo investičního úvěru

Nastavení oběhu účetních dokladů

Pomoc s výběrem a nastavením účetního systému/outsourcing účetnictví

Zpracování vhodné účetní metodiky

Nastavení zdrojových dat jako základ kvalitního reportingu

Daňová optimalizace – úvodní konzultace s vazbou na zamýšlené činnosti

Popis interních procesů firmy a návrh vnitřních kontrol

Individuální přístup


Rozsah a výběr služeb lze přizpůsobit individuálním požadavkům klienta. Cílem je upozornit Vás na hlavní povinnosti v oblasti daní a účetnictví, vhodně vybrat účetní/ekonomický systém a nastavit správnou strukturu dat s ohledem na budoucí potřeby rozhodování managementu. Každá pozdější změna s sebou totiž přináší komplikace v podobě změny metodiky a nesrovnatelnosti dat za určitá období. Proto je vhodné nastavit systém s ohledem na cílový stav, i když je Vaše podnikání teprve v počátcích. Kromě uvedených služeb od nás získáte i řadu praktických zkušeností. Neméně důležité je také správné nastavení procesů, které ve firmě probíhají.

Startupy


Většina úspěšných podnikatelských záměrů začíná dobrým nápadem, vizí na realizaci něčeho, co na trhu chybí. K úspěchu je pak potřeba nejen úspěšné převedení vize do praxe, ale i zajištění financování projektu, správné účtování a splnění daňových povinností. A právě v posledních bodech jsme připraveni perspektivní startupy podpořit.

Pokud nás zaujme Váš podnikatelský záměr, můžete být překvapeni, jaké podmínky Vám nabídneme. Vyhledáváme zajímavé investiční příležitosti a jsme připraveni podpořit našimi zkušenostmi i perspektivní podnikatelské záměry. Oslovte nás s Vaším podnikatelským záměrem a společně ho vyhodnotíme a domluvíme se na možné spolupráci.

Proč s námi spolupracovat


Profesionálové

DANFIS je jako daňově poradenská společnost evidován Komorou daňových poradců ČR.

Odpovědnost

Máme ze zákona uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu daňového poradenství a souvisejících služeb.

Mlčenlivost

Jsme vázáni mlčenlivostí ohledně informací našich klientů, které nám při výkonu daňového poradenství sdělí.

Ochrana

Při daňově poradenské činnosti chráníme práva a oprávněné zájmy našich klientů.

Řekli o nás