Poradenství pro začínající firmy a podnikatele

Obdivujeme všechny, kteří mají odvahu pustit se do podnikání, a proto nabízíme začínajícím firmám a podnikatelům tuto komplexní službu, která Vám usnadní orientaci v nepřeberném množství účetních a daňových předpisů a zároveň zajistí, že budete mít od samého začátku své podnikání účetně a daňově plně pod kontrolou.


Usnadníme Vám orientaci v prostředí a dobře poradíme

Založení firmy

Zpracování procesů

Nastavení a optimalizace

Startupy

Můžete si zvolit z níže uvedených služeb


Založení firmy ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří

Registrace ke všem potřebným daním

Zpracování vnitropodnikových směrnic pro účetnictví a interní procesy

Vyčíslení Vašeho podnikatelského záměru, návratnosti investice, podklady pro získání provozního nebo investičního úvěru

Nastavení oběhu účetních dokladů

Pomoc s výběrem a nastavením účetního systému/outsourcing účetnictví

Zpracování vhodné účetní metodiky

Nastavení zdrojových dat jako základ kvalitního reportingu

Daňová optimalizace – úvodní konzultace s vazbou na zamýšlené činnosti

Popis interních procesů firmy a návrh vnitřních kontrol

Individuální přístup


Rozsah a výběr služeb lze přizpůsobit individuálním požadavkům klienta. Cílem je upozornit Vás na hlavní povinnosti v oblasti daní a účetnictví, vhodně vybrat účetní/ekonomický systém a nastavit správnou strukturu dat s ohledem na budoucí potřeby rozhodování managementu. Každá pozdější změna s sebou totiž přináší komplikace v podobě změny metodiky a nesrovnatelnosti dat za určitá období. Proto je vhodné nastavit systém s ohledem na cílový stav, i když je Vaše podnikání teprve v počátcích. Kromě uvedených služeb od nás získáte i řadu praktických zkušeností. Neméně důležité je také správné nastavení procesů, které ve firmě probíhají.

Startupy


Většina úspěšných podnikatelských záměrů začíná dobrým nápadem, vizí na realizaci něčeho, co na trhu chybí. K úspěchu je pak potřeba nejen úspěšné převedení vize do praxe, ale i zajištění financování projektu, správné účtování a splnění daňových povinností. A právě v posledních bodech jsme připraveni perspektivní startupy podpořit.

Pokud nás zaujme Váš podnikatelský záměr, můžete být překvapeni, jaké podmínky Vám nabídneme. Vyhledáváme zajímavé investiční příležitosti a jsme připraveni podpořit našimi zkušenostmi i perspektivní podnikatelské záměry. Oslovte nás s Vaším podnikatelským záměrem a společně ho vyhodnotíme a domluvíme se na možné spolupráci.

Proč s námi spolupracovat


Profesionálové

DANFIS je jako daňově poradenská společnost evidován Komorou daňových poradců ČR.

Odpovědnost

Máme ze zákona uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu daňového poradenství a souvisejících služeb.

Mlčenlivost

Jsme vázáni mlčenlivostí ohledně informací našich klientů, které nám při výkonu daňového poradenství sdělí.

Ochrana

Při daňově poradenské činnosti chráníme práva a oprávněné zájmy našich klientů.

Řekli o nás


Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

JMP – Stavební stroje s.r.o.

JMP – Stavební stroje s.r.o.

BressKamp s.r.o.

BressKamp s.r.o.

VR Dream s.r.o.

VR Dream s.r.o.

Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

TECHNOTRON – METAL s.r.o.

TECHNOTRON – METAL s.r.o.

PERFO LINEA a.s.

PERFO LINEA a.s.

MUDr. Lucie Viková Ginterová, všeobecný praktický lékař, s.r.o.

MUDr. Lucie Viková Ginterová, všeobecný praktický lékař, s.r.o.

Stock-Trade Industry s.r.o.

Stock-Trade Industry s.r.o.

Nadační fond Lampy.ON

Nadační fond Lampy.ON

Lipan DEVELOPER s.r.o.

Naše developerská společnost Lipan DEVELOPER s.r.o. využívá služeb DANFIS při outsourcingu účetnictví, mezd a daňovém poradenství při realizaci našich projektů. Oceňujeme především jistotu v oblasti daní a zejména DPH, kterou nám dává možnost pravidelných konzultací s daňovým poradcem. Daňové dopady dokážeme díky společnosti DANFIS předem vyhodnotit a plánovat.

Jan Lipovčan

Lipan DEVELOPER s.r.o.

GOLTZE INVESTMENTS s.r.o.

Jako majitel a jednatel společnosti zabývající se ekologickou likvidací odpadu oceňuji mnohaleté zkušenosti v oblasti managementu a investičního rozhodování, kterými DANFIS disponuje. Na základě provedených výpočtů jsme přehodnotili některé investice do rozšíření a modernizace výrobního areálu. Zároveň jsme na základě doporučení DANFISu upravili firemní procesy a pracovní náplň zaměstnanců.

GOLTZE INVESTMENTS s.r.o.

Surreal company s.r.o.

Za naši společnost Surreal company s.r.o. můžeme o službách DANFISu říci jen to nejlepší.
V daňovém poradenství a účetních záležitostech oceňujeme profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup a rychlost.
Navíc nám tyto služby po přechodu k DANFISu ušetřily značné finanční prostředky a pomohly narovnat účetnictví, daně a hospodaření společnosti.

Václav Miška

Surreal company s.r.o.