Manažerské poradenství

Každé zásadní rozhodnutí ohledně nových produktů, trhů, investic, úspor nebo zefektivnění provozu firmy by mělo být podloženo relevantními daty. Taková rozhodnutí mají dlouhodobý významný dopad do chodu a hospodaření podniku a neměla by být činěna pouze na základě intuice nebo domněnek.


Poskytujeme komplexní služby v oblasti těchto daní

Interpretace dat

Kalkulace návratnosti

Výpočty ziskovosti

Návrhy reportingu

Daňové benefity

S čím Vám můžeme v oblasti manažerského poradenství pomoci


Pokud data postrádáte, pomůžeme Vám je z Vašeho systému získat. Pokud disponujete kvalitními daty, ale nemáte nikoho, kdo by Vám je dokázal jednoduše a přehledně interpretovat, pak jste na správné adrese.

Interpretace účetních dat majitelům a managementu společnosti

Odborná podpora při kalkulaci návratnosti investice

Konzultace daňových dopadů zamýšlených investičních záměrů

Rozkrytí ziskovosti produktového portfolia

Návrh reportingu pro management a majitele včetně požadavku na strukturu zdrojových dat

Daňová uznatelnost zaměstnaneckých benefitů z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele

Proč s námi spolupracovat


Profesionálové

DANFIS je jako daňově poradenská společnost evidován Komorou daňových poradců ČR.

Odpovědnost

Máme ze zákona uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu daňového poradenství a souvisejících služeb.

Mlčenlivost

Jsme vázáni mlčenlivostí ohledně informací našich klientů, které nám při výkonu daňového poradenství sdělí.

Ochrana

Při daňově poradenské činnosti chráníme práva a oprávněné zájmy našich klientů.

Řekli o nás


Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

JMP – Stavební stroje s.r.o.

JMP – Stavební stroje s.r.o.

BressKamp s.r.o.

BressKamp s.r.o.

VR Dream s.r.o.

VR Dream s.r.o.

Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

TECHNOTRON – METAL s.r.o.

TECHNOTRON – METAL s.r.o.

PERFO LINEA a.s.

PERFO LINEA a.s.

MUDr. Lucie Viková Ginterová, všeobecný praktický lékař, s.r.o.

MUDr. Lucie Viková Ginterová, všeobecný praktický lékař, s.r.o.

Stock-Trade Industry s.r.o.

Stock-Trade Industry s.r.o.

Nadační fond Lampy.ON

Nadační fond Lampy.ON

Lipan DEVELOPER s.r.o.

Naše developerská společnost Lipan DEVELOPER s.r.o. využívá služeb DANFIS při outsourcingu účetnictví, mezd a daňovém poradenství při realizaci našich projektů. Oceňujeme především jistotu v oblasti daní a zejména DPH, kterou nám dává možnost pravidelných konzultací s daňovým poradcem. Daňové dopady dokážeme díky společnosti DANFIS předem vyhodnotit a plánovat.

Jan Lipovčan

Lipan DEVELOPER s.r.o.

GOLTZE INVESTMENTS s.r.o.

Jako majitel a jednatel společnosti zabývající se ekologickou likvidací odpadu oceňuji mnohaleté zkušenosti v oblasti managementu a investičního rozhodování, kterými DANFIS disponuje. Na základě provedených výpočtů jsme přehodnotili některé investice do rozšíření a modernizace výrobního areálu. Zároveň jsme na základě doporučení DANFISu upravili firemní procesy a pracovní náplň zaměstnanců.

GOLTZE INVESTMENTS s.r.o.

Surreal company s.r.o.

Za naši společnost Surreal company s.r.o. můžeme o službách DANFISu říci jen to nejlepší.
V daňovém poradenství a účetních záležitostech oceňujeme profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup a rychlost.
Navíc nám tyto služby po přechodu k DANFISu ušetřily značné finanční prostředky a pomohly narovnat účetnictví, daně a hospodaření společnosti.

Václav Miška

Surreal company s.r.o.