Manažerské poradenství

Každé zásadní rozhodnutí ohledně nových produktů, trhů, investic, úspor nebo zefektivnění provozu firmy by mělo být podloženo relevantními daty. Taková rozhodnutí mají dlouhodobý významný dopad do chodu a hospodaření podniku a neměla by být činěna pouze na základě intuice nebo domněnek.


Poskytujeme komplexní služby v oblasti těchto daní

Interpretace dat

Kalkulace návratnosti

Výpočty ziskovosti

Návrhy reportingu

Daňové benefity

S čím Vám můžeme v oblasti manažerského poradenství pomoci


Pokud data postrádáte, pomůžeme Vám je z Vašeho systému získat. Pokud disponujete kvalitními daty, ale nemáte nikoho, kdo by Vám je dokázal jednoduše a přehledně interpretovat, pak jste na správné adrese.

Interpretace účetních dat majitelům a managementu společnosti

Odborná podpora při kalkulaci návratnosti investice

Konzultace daňových dopadů zamýšlených investičních záměrů

Rozkrytí ziskovosti produktového portfolia

Návrh reportingu pro management a majitele včetně požadavku na strukturu zdrojových dat

Daňová uznatelnost zaměstnaneckých benefitů z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele

Proč s námi spolupracovat


Profesionálové

DANFIS je jako daňově poradenská společnost evidován Komorou daňových poradců ČR.

Odpovědnost

Máme ze zákona uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu daňového poradenství a souvisejících služeb.

Mlčenlivost

Jsme vázáni mlčenlivostí ohledně informací našich klientů, které nám při výkonu daňového poradenství sdělí.

Ochrana

Při daňově poradenské činnosti chráníme práva a oprávněné zájmy našich klientů.

Řekli o nás