Daňové poradenství

Každý obor má svá specifika, a díky tomu je naše práce pestrá a nutí nás se neustále vzdělávat a rozvíjet se. Budeme Vám oporou, ať jste začínající firma, provozovatel e-shopu, developer, lékař, programátor nebo třeba jen pronajímáte nemovitosti. S našimi klienty aktivně komunikujeme, informujeme je pravidelně o změnách v daňové a účetní legislativě a o dopadech na jejich podnikání.


Poskytujeme komplexní služby v oblasti těchto daní

DPH

Daň z příjmu
právnických osob

Daň z příjmu
fyzických osob

Silniční daň

Daň z nemovitostí

S čím Vám můžeme v oblasti daní pomoci


Kompletní převzetí správy vašich daní na základě dlouhodobé smlouvy

Zpracování a podání daňových přiznání u příslušného finančního úřadu

Posun lhůty pro přiznání k dani z příjmů o 3 měsíce

Daňová optimalizace

Jednorázová konzultace daňové problematiky dle přání klienta

Zpracování písemného stanoviska

Příprava odvolání proti rozhodnutí správce daně

Příprava žádosti o vrácení daně ze zahraničí

Zastupování při daňové kontrole, místním šetření nebo jiném jednání s finančním úřadem

Vysvětlení daňových dopadů a rizik při rozhodování o realizaci obchodních a investičních transakcí (Zde silně doporučujeme konzultaci před realizací transakce.)

Proč s námi spolupracovat


Profesionálové

DANFIS je jako daňově poradenská společnost evidován Komorou daňových poradců ČR.

Odpovědnost

Máme ze zákona uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu daňového poradenství a souvisejících služeb.

Mlčenlivost

Jsme vázáni mlčenlivostí ohledně informací našich klientů, které nám při výkonu daňového poradenství sdělí.

Ochrana

Při daňově poradenské činnosti chráníme práva a oprávněné zájmy našich klientů.

Řekli o nás


Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

JMP – Stavební stroje s.r.o.

JMP – Stavební stroje s.r.o.

BressKamp s.r.o.

BressKamp s.r.o.

VR Dream s.r.o.

VR Dream s.r.o.

Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

TECHNOTRON – METAL s.r.o.

TECHNOTRON – METAL s.r.o.

PERFO LINEA a.s.

PERFO LINEA a.s.

MUDr. Lucie Viková Ginterová, všeobecný praktický lékař, s.r.o.

MUDr. Lucie Viková Ginterová, všeobecný praktický lékař, s.r.o.

Stock-Trade Industry s.r.o.

Stock-Trade Industry s.r.o.

Nadační fond Lampy.ON

Nadační fond Lampy.ON

Lipan DEVELOPER s.r.o.

Naše developerská společnost Lipan DEVELOPER s.r.o. využívá služeb DANFIS při outsourcingu účetnictví, mezd a daňovém poradenství při realizaci našich projektů. Oceňujeme především jistotu v oblasti daní a zejména DPH, kterou nám dává možnost pravidelných konzultací s daňovým poradcem. Daňové dopady dokážeme díky společnosti DANFIS předem vyhodnotit a plánovat.

Jan Lipovčan

Lipan DEVELOPER s.r.o.

GOLTZE INVESTMENTS s.r.o.

Jako majitel a jednatel společnosti zabývající se ekologickou likvidací odpadu oceňuji mnohaleté zkušenosti v oblasti managementu a investičního rozhodování, kterými DANFIS disponuje. Na základě provedených výpočtů jsme přehodnotili některé investice do rozšíření a modernizace výrobního areálu. Zároveň jsme na základě doporučení DANFISu upravili firemní procesy a pracovní náplň zaměstnanců.

GOLTZE INVESTMENTS s.r.o.

Surreal company s.r.o.

Za naši společnost Surreal company s.r.o. můžeme o službách DANFISu říci jen to nejlepší.
V daňovém poradenství a účetních záležitostech oceňujeme profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup a rychlost.
Navíc nám tyto služby po přechodu k DANFISu ušetřily značné finanční prostředky a pomohly narovnat účetnictví, daně a hospodaření společnosti.

Václav Miška

Surreal company s.r.o.