Daňové poradenství

Každý obor má svá specifika, a díky tomu je naše práce pestrá a nutí nás se neustále vzdělávat a rozvíjet se. Budeme Vám oporou, ať jste začínající firma, provozovatel e-shopu, developer, lékař, programátor nebo třeba jen pronajímáte nemovitosti. S našimi klienty aktivně komunikujeme, informujeme je pravidelně o změnách v daňové a účetní legislativě a o dopadech na jejich podnikání.


Poskytujeme komplexní služby v oblasti těchto daní

DPH

Daň z příjmu
právnických osob

Daň z příjmu
fyzických osob

Silniční daň

Daň z nemovitostí

S čím Vám můžeme v oblasti daní pomoci


Kompletní převzetí správy vašich daní na základě dlouhodobé smlouvy

Zpracování a podání daňových přiznání u příslušného finančního úřadu

Posun lhůty pro přiznání k dani z příjmů o 3 měsíce

Daňová optimalizace

Jednorázová konzultace daňové problematiky dle přání klienta

Zpracování písemného stanoviska

Příprava odvolání proti rozhodnutí správce daně

Příprava žádosti o vrácení daně ze zahraničí

Zastupování při daňové kontrole, místním šetření nebo jiném jednání s finančním úřadem

Vysvětlení daňových dopadů a rizik při rozhodování o realizaci obchodních a investičních transakcí (Zde silně doporučujeme konzultaci před realizací transakce.)

Proč s námi spolupracovat


Profesionálové

DANFIS je jako daňově poradenská společnost evidován Komorou daňových poradců ČR.

Odpovědnost

Máme ze zákona uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu daňového poradenství a souvisejících služeb.

Mlčenlivost

Jsme vázáni mlčenlivostí ohledně informací našich klientů, které nám při výkonu daňového poradenství sdělí.

Ochrana

Při daňově poradenské činnosti chráníme práva a oprávněné zájmy našich klientů.

Řekli o nás