Účetnictví

Každý obor má svá specifika, a díky tomu je naše práce pestrá a nutí nás se neustále vzdělávat a rozvíjet se. Budeme Vám oporou, ať jste začínající firma, provozovatel e-shopu, developer, lékař, programátor nebo třeba jen pronajímáte nemovitosti. S našimi klienty aktivně komunikujeme, informujeme je pravidelně o změnách v daňové a účetní legislativě a o dopadech na jejich podnikání.


V oblasti účetnictví Vám můžeme nabídnout dvě základní skupiny služeb

Účetní poradenství

Outsourcing účetnictví

Účetní poradenství


Zahrnuje například tyto služby

Zpracování nebo konzultace účetní metodiky

Návrh struktury zadávaných dat (střediska, zakázky, nákladové objekty apod.) zejména s cílem získat vhodnou základnu pro strukturovaný reporting / controlling.

Definice požadavků na nový účetní software včetně podpory při jeho implementaci

Příprava účetních směrnic

Návrh vnitřního kontrolního systému v oblasti účetnictví (oběh a schvalování dokladů…)

Zaškolení účetních ve Vaší společnosti a průběžné konzultace účetních případů

Metodika správného provedení inventarizace (fyzické i dokladové)

Outsourcing účetnictví


Účetnictví můžeme zpracovávat v našem účetním systému, který běží na cloudovém serveru, kde je zajištěna maximální bezpečnost dat, pravidelné zálohování a nepřetržitý online přístup dle přidělených oprávnění. Samozřejmostí je pravidelná aktualizace v návaznosti na změny legislativy.

Ideální volba pro klienty, kteří si nás zvolili za daňového poradce

Zadávání prvotních dokladů do účetního systému

Zpracování a zveřejnění účetní závěrky v rozsahu stanoveném účetními předpisy

Pravidelný reporting pro manažery

Vytěžování dat z dokladů pomocí umělé inteligence

Automatický sběr a oběh dokumentů

Online schvalování a zabezpečená archivace

Další možností je práce v účetním systému klienta např. prostřednictvím vzdálené plochy.

Proč s námi spolupracovat


Profesionálové

DANFIS je jako daňově poradenská společnost evidován Komorou daňových poradců ČR.

Odpovědnost

Máme ze zákona uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu daňového poradenství a souvisejících služeb.

Mlčenlivost

Jsme vázáni mlčenlivostí ohledně informací našich klientů, které nám při výkonu daňového poradenství sdělí.

Ochrana

Při daňově poradenské činnosti chráníme práva a oprávněné zájmy našich klientů.

Řekli o nás