Zvýšení stropu na pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2022

04/10/2021

Sociální a zdravotní pojištění 2022

Stejně jako každý rok se i v roce 2022 změní výše záloh na zdravotní a sociální pojištění na základě nařízení vlády č. 356/2021 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu. Nařízením vlády se s účinností od 1. ledna 2022 stanoví údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2022. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2022 se opět zvyšuje a bude činit 1 867 728 Kč. Sazba pojistného zůstává stejná – u zaměstnavatele 24,8 %, u zaměstnance 6,5 %. Vyšší výpočtový strop pro pojistné na sociální zabezpečení bude mít vliv i na zvýšení hranice, od které se uplatňuje progresivní sazba daně 23% při výpočtu daně z příjmů fyzických osob.

Stejná výše maximálního vyměřovacího základu platí i pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). V jejich případě se ale vyměřovací základ počítá jako 50 % rozdílu mezi zdanitelnými příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (§ 7 ZDP) a souvisejícími daňově uznatelnými výdaji. Sazba pojistného u OSVČ bude i nadále činit  29,2 % z vyměřovacího základu, nejsou-li účastny nemocenského pojištění, jinak 31,3 % pokud jsou k nemocenskému pojištění přihlášeny.

Zdravotní pojištění z příjmů se bude hradit bez maximálního omezení. 

Přehled sociálního pojištění v roce 2022:

Rok

2022

2021

Maximální vyměřovací základ

1 867 728 Kč

1 701 168 Kč

Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost)

116 736 Kč

106 332 Kč

Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost)

46 704 Kč

42 540 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 

9 728 Kč

8 861 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ VČ

3 892 Kč

3 545 Kč

Minimální měsíční záloha HČ

2 841 Kč

2 588 Kč

Minimální měsíční záloha VČ

1 137 Kč

1 036 Kč

Rozhodná částka pro VČ

93 387 Kč

85 059 Kč

 

Zdravotní pojištění v roce 2022:

S novým vyměřovacím základem se mění i výše záloh na zdravotní pojištění. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2022 by se tak zvýší z 2 393 Kč na 2 627 Kč. Tato záloha musí být zaplacena již za měsíc leden 2022.

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění pro rok 2022 činí 3 500 Kč. Stejná hranice 3 500 Kč platila i v roce 2021 a v tomto ohledu se tedy nic nemění.

Průměrná mzda pro rok 2022

Průměrná mzda se určuje jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Pro rok 2022 tedy platí výpočet průměrné mzdy 36 119 × 1,0773 = 38 911 Kč (zaokrouhleno na celé Kč nahoru). V roce 2021 činila průměrná mzda 35 441 Kč.

Výše průměrné mzdy má vliv například na zdanění progresívní sazbou daně 23% (nad 48 násobek průměrné mzdy ročně – §16 ZDP 586/1992 Sb.)

 

Paušální daň v roce 2022

Výše paušální daně pro příští rok bude činit 5 994 Kč měsíčně.

V této částce je zahrnuto:

a) minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč,

b) minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 3 267 Kč

c) daň z příjmů ve výši rovných 100 Kč.

 

 

 

Další články